DESTONER/ DDS-12000

 

เครื่องแยกหิน มีหน้าที่แยกสิ่งเจือปนที่มีน้ำหนักมากกว่าเมล็ดข้าว และมีขนาดใกล้เคียงกับเมล็ดข้าว เครื่องนี้ทำงานหลังจากที่ได้แยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ และขนาดเล็กออกไปเรียบร้อยแล้ว การแยกหินจะเป็นการช่วยเพื่อคุณค่าของข้าว และช่วยป้องกันการสึกหรอที่จะเกิดในเครื่องของขบวนการถัดไป

      ข้อดีของเครื่องแยกหิน

1.ประสิทธิภาพในการแยกหินสูงสุด

                ผลของแรงลมจากพัดลมใต้ตะแกรง ทำให้ข้าวซึ่งเบากว่าลอยตัวอยู่เหนือหินและ ตะแกรงด้านล่างซึ่งถูกออกแบบอย่างเหมาะสม เป็นผลกระตุ้นให้หินเคลื่อนตัวไปยังด้านบนของตะแกรง ส่วนข้าวจะไหลมาทางด้านล่างของตะแกรง ถาดรองรับตะแกรงสามารถปรับมุมเอียงเพื่อเลือกมุมที่เหมาะสมต่อการแยกหินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.อำนวยความสะดวกในการทำงาน

                ขณะที่เครื่องแยกหินกำลังทำงาน สามารถปรับมุมเอียงของตะแกรงได้ โดยไม่ต้องหยุดเดินเครื่อง การถ่ายหินออกสามารถควบคุมได้โดยอัตโนมัติ และสามารถเลือก

ตำแหน่งทิศทางออกของข้าว ได้ 2 ตำแหน่ง

3.แข็งแรงทนทาน

                เครื่องแยกหิน ถูกออกแบบโดยใช้การทำงานของระบบลูกเบี้ยว และ

แขนต่อในการโยกไป-กลับ ซึ่งจะทำให้ความแข็งแรงสูงชิ้นส่วนทนทานต่อการสึกหรอ และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

 

Visitors: 38,620