POLISHER DPL-4000

คุณสมบัติของข้าวที่ดี ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก คุณภาพการเก็บรักษา มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าข้าวที่ผ่านการขัดขาวแล้วนั้น บริเวณผิวของเมล็ดข้าวจะถูกทำลาย ทำให้เกิดรอยขีดข่วน และมีรำอุดอยู่ในรอยขีดข่วนนั้น  น้ำมันที่มีอยู่ในรำข้าวจะทำปฏิกิริยากับอากาศ ทำให้ข้าวเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยว และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้ง รำยังเป็นตัวดูดซึมความชื้นทำให้ข้าวขึ้นราได้ง่าย เครื่องขัดมัน จะใช้วิธีการให้ข้าวขัดตัวเองโดยอาศัยความฝืด (Friction) ทำให้เมล็ดข้าวมันเรียบ และช่วยให้รอยขีดข่วนบนเมล็ดข้าว ที่เกิดจากการขัดขาวด้วยลูกหินหายไป เครื่องขัดมันเป็นเครื่องจักร ที่ทำให้ข้าวมีคุณสมบัติดีขึ้น และลดการสูญเสียน้ำหนักเมื่อผ่านในขบวนการขัดมัน

     ข้อดีของเครื่องขัดมัน

                1. มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์สูง ผิวของเมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดมันจะเรียบและสะอาดทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น

                2. เก็บรักษาได้นาน เมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดมัน สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน เพราะว่าบริเวณผิวของเมล็ดข้าวจะราบเรียบ ไม่มีรอยขีดข่วน จนเกิดร่องทำให้รำข้าว ฝุ่น ละอองหรือเชื้อราไม่สามารถอาศัยและเจริญเติบโตอยู่ได้

                3. ลดเวลางานในขบวนการต่อไป ข้าวที่ได้ผ่านขบวนการขัดมัน จะถูกขจัดรำและฝุ่นละอองเล็กๆออกจากผิวเมล็ดข้าว ทำให้สามารถลดจำนวนรำที่จะไปสะสมในเครื่องจักรของขบวนการต่อจากการขัดมันเช่น เครื่องตะแกรงเหลี่ยม, เครื่องตะแกรงกลม และเครื่องยิงสี ลงได้

 

Visitors: 38,620