ROTARY SIFTER DRS-6000

ตะแกรงเหลี่ยมรุ่นนี้ทำหน้าที่ คัดแยกขนาดของเมล็ดข้าวที่ผ่านการสีและขัดมาแล้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความละเอียดสูง การคัดแยกสามารถจำแนกได้หลายชนิด เช่น สิ่งเจือปนขนาดใหญ่,ข้าวต้น,ข้าวรวม,ข้าวหักใหญ่,ข้าวหักกลาง,ข้าวหักเล็ก,ปลายข้าว,และรำ ฯลฯ

                ตะแกรงเหลี่ยมคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวสาร จะประกอบ ด้วย ตะแกรงคัด 7 ชั้นตั้งอยู่บนฐานเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด ประมาณ 1.6 x 1.2 เมตร สามารถคัดแยกข้าวสารได้ 3-5 ชนิด สามารถเปลี่ยนขนาดเบอร์ตะแกรงอย่างอิสระในแต่ละชั้น

     ข้อดีของตะแกรงเหลี่ยมคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวสาร

                1. ประสิทธิภาพและความละเอียดในการคัดแยก จะเคลื่อนไหวเป็นวงกลมในแนวระดับ เพื่อช่วยลดแรงสั่นของเครื่องและทำให้เมล็ดข้าวกระจายได้ทั่วผิวหน้าตะแกรง ทำให้ได้ประสิทธิภาพ และความละเอียดในการคัดแยกสูง แผ่นยูรีเทนที่เคลื่อนที่เป็นตัวทำความสะอาด ไม่ให้ตะแกรงอุดตันทำให้ข้าวสามารถผ่านตะแกรงได้อย่างราบเรียบและคงที่

                2. การเลือกใช้เบอร์ของตะแกรง ตะแกรงมีเบอร์ให้เลือกใช้มากกว่า 50 เบอร์ตามขนาดของเมล็ดข้าวที่ต้องการคัด

                3. ถาดออกแบบเป็นระบบปิด จะเป็นการป้องกันมิให้ฝุ่น หรือละอองหลุดลอกกระจายออกมาสู่บรรยากาศและป้องกันสิ่งสกปรก เช่น จาระบี,น้ำมันเครื่อง,ฯลฯ หลุดเข้าไปปนเปื้อนกับเมล็ดข้าว

                4. ตัวถาดทำจากวัสดุไร้สนิม(Stanless Steel) สามารถถอดออกจากทำความสะอาดได้บ่อยครั้งโดยไม่เกิดสนิม

                5. เพิ่มประสิทธิภาพ ในขบวนการคัดปลายข้าวออกจากข้าวที่ผ่านหินข้าวดำก่อนเข้าหินข้าวขาว เพื่อลดภาระการทำงานของหินข้าวขาว

Visitors: 38,620