DESK SIEVE FINE DFC-022

               เครื่องนี้ทำความสะอาดและคัดแยกสิ่งเจือปนต่าง ๆ เช่นผงฝุ่น ฟาง หิน ดินทราย ออกจากเมล็ดพืชทุกชนิด เมล็ดพืชจะถูกป้อนเข้าเครื่อง โดยกลิ้งป้อนและผ่านตะแกรงหมุนทรงกระบอกซึ่งทำหน้าที่แยกฟางและสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออก ทางด้านใต้ตะแกรงทรงกระบอกมีช่องลมดูดเอาฝุ่นและเมล็ดลีบออกจากเมล็ดพืช ขณะเมล็ดพืชโรยตัวลงสู่หน้าตะแกรง ตะแกรงแผ่นสั้นจะทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดพืชที่ยังติดไปกับฟาง หรือสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกมาให้หมดจด และส่งเอาฟางรวมทั้งสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกไปทางด้านหลังเครื่อง เมล็ดพืชที่ไหลผ่านตะแกรงทรงกระบอกและตะแกรงแผ่นสั้น จะถูกแบ่งออกเท่า ๆ กันแล้วปล่อยผ่านลงสู่ตะแกรงโดยจะมีตะแกรง จะทำหน้าที่คัดแยกสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดพืชเล็กน้อยออกไป ส่วนตะแกรงจะคัดแยกผงฝุ่น ดินและทรายออกจากเมล็ดพืชลงสู่ด้านล่าง  เมื่อเมล็ดพืชไหลผ่านด้านบนของตะแกรงชั้นล่าง ลงสู่กรวยรับเมล็ดพืชจะมีช่องลมดูดทำความสะอาดผงฝุ่นออกจากเมล็ดพืชในชั้นสุดท้ายอีกครั้ง

       ข้อดีของเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพืช

1.โครงสร้างของเครื่องแข็งแรง ติดตั้งสะดวก ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังผลิตที่เครื่องทำได้

2.ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง โดยมีตะแกรงทรงกระบอกจะกระจายเมล็ดพืช แล้วปล่อยโรยสู่หน้าตะแกรงอย่างสม่ำเสมอ มีพัดลมดูดผงฝุ่นและสิ่งเจือปนขนาดเบาทั้งทางเข้า-ออกในตะแกรงมีลูกบอลยางคอยทำความสะอาดไม่ให้ตะแกรงอุดตัน

3.มีการออกแบบให้มีกำลังผลิตสูงโดยใช้ระบบลูกเบี้ยวในการโยกตะแกรงให้เคลื่อนที่ เพื่อให้เมล็ดพืชเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความเร็วที่พอเหมาะ จึงใช้ได้ทั้งเมล็ดพืชที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำและสูง อีกทั้งการออกแบบที่ดีช่วยให้สามารถถอดตะแกรงได้ง่าย

 

Visitors: 38,620