PADDY HUSKER / DHU-2800

         

            เครื่องหัวกะเทาะข้าวเปลือกรุ่นนี้ ถูกออกแบบโดยการนำเอาจุดด้อยของเครื่องรุ่นเก่ามาแก้ไขเพื่อที่ จะให้ได้ประสิทธิภาพการกะเทาะดียิ่งขึ้น  เปอร์เซ็นต์การแตกหักจะลดลงเพราะระบบการไหลของข้าวเปลือกบนราง ที่จะป้อนเข้าสู่ช่องกระเทาะของลูกยางในองศาที่ถูกต้องจึงได้ข้างกล้องที่เต็มเมล็ด

            ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  โดยที่มี LEVE SWITCH ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบ เปิดปิดข้าวที่ลงสู่ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก  ระบบ PNEUMATIC  จะควบคุมแรงดันของลมให้คงที่ เวลากะเทาะข้าวเปลือกเมื่อข้าว เปลือกหมดถังตัว LEVEL SWITCH จะสั่งให้  SHUTTER ปิดพร้อมกับถอยลูกยางออก จากกัน  เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากลูกยางเสียดสีกัน  ดังนั้นจึงยืดอายุการใช้งานของลูกยางได้อีก

       

ข้อดีของเครื่องหัวกะเทาะ

1.ประสิทธิภาพในการกะเทาะข้าวเปลือกสูงขึ้นข้าวกล้องที่ได้จะแตกหักน้อยลง

2.ระบบการจ่ายข้าวเปลือกจะจ่ายตรงตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยหัวจ่ายอัตโนมัติโดยจะเลื่อนให้ตรงกับตำแหน่งของลูกยาง ถึงแม้ลูกยางจะสึกและมีขนาดเล็กลงก็ตาม

3.การใช้สายพานขับเคลื่อนจะใช้สายพานเบอร์เดียวกันทั้งหมด สะดวกในการถอดเปลี่ยนและการหาชื้อมาเปลี่ยนใหม่

 

 

Visitors: 38,619