CLASSIFIER DCSF-5000

               เป็นเครื่องจักรทางาการเกษตร ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธัญพืชทุกชนิด โดยสามารถทำการแยกขนาดของเมล็ดธัญพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการอาศัยหลักการแยกคัดขนาด โดยใช้ถาดเขย่าที่ถาดจะมีตะแกรงที่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้ทุกๆ เบอร์ตามความต้องการของผู้ใช้ (โดยปรกติเครื่องคัดขนาดจะแยกคัดขนาดได้ 2-3 ขนาดเท่านั้น)

                การใช้งานของเครื่องคัดขนาดสามารถนำไปคัดขนาดหรือแยกขนาดข้าว ก่อนเป็นเครื่องขัดมันนอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องคัดขนาดไปใช้กับการคัดแยกชนิดของข้าวคือ ข้าวกล้อง ข้าวลีบ เป็นต้น

    

ข้อดีของเครื่องคัดขนาด

 

                1.สามารถคัดแยกขนาด และทำความสะอาดเมล็ดพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความยาวของตะแกรงที่ทำการแยกคัดขนาดมีความยาวมากพอที่จะทำให้การแยกคัดขนาด ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามขนาดต่างๆที่ต้องการ

                2.แข็งแรงทนทานโดยใช้แผ่นเหล็กขนาด 4 มม. พับขึ้นรูปทำเป็นโครงของเครื่องจักร ตั้งโครงตะแกรงจะมีความหนาถึง3มม.พับขึ้นรูปพร้อมกับการยึดสลักเกลียว

                3.เป็นเครื่องจักรที่สะดวกต่อการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา เพราะเครื่องจักรถูกออกแบบมาให้ทำการติดตั้งได้ง่ายการใช้งานและควบคุมเครื่องจักรก็สะดวกและง่าย

                4.ลดแรงกระตุกจากฐานเครื่อง เนื่องจากมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนโครงตะแกรงนั้น ถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ไปด้วยกันกับโครงตะแกรง

Visitors: 38,619