BUCKET ELEVATOR

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับการขนย้ายวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพืช ข้าว ถั่ว

- เป็นระบบการขนถ่ายในแนวดิ่ง

- ประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีหลายขนาด และราคาประหยัด

- ออกแบบชิ้นส่วนในลักษณะการถอดประกอบ สะดวกในการติดตั้ง ขนย้าย ประหยัดเวลาในการติดตั้ง

 

Visitors: 38,620