VIBRATING SIEVE CLEANER DFC-1200/1500

 

เครื่องทำความสะอาดของดีเลอร์ชนิดนี้ เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดข้าวเปลือก ในร้านสี และข้าวสารใน โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร ทำให้ได้ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ที่สะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งเจือปน
 ลักษณะเด่น ข้อดี
    ประสิทธิภาพทำความสะอาดสูง  ช่วยกำจัดสิ่งเจือปนที่ไม่ให้เข้าไปในร้านสี แยกออกเป็น 3 ชนิดได้แก่
สิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่ เช่น ฟาง, เชือกกระสอบ, รังหนอน
สิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็ก เช่น ทราย, ขี้ลีบ, ปลายข้าว
สิ่งเจือปนที่มีน้ำหนักเบา เช่น ขี้ฝุ่น, ละอองรำ
    แข็งแรง สะดวกในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่   โครงสร้างของเครื่องจักร ถูกออกแบบให้ติดตั้งได้โดยง่าย ใช้มอเตอร์ชนิดสั่น (Vibration Motor) ช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือน และร้านสีไม่สั่นสะเทือน
    ถอดหรือเปลี่ยนและทำความสะอาดตะแกรงได้ง่าย     การถอดและใส่ตะแกรงทำได้อย่างรวดเร็ว การจับยึดโครงตะแกรงแน่นไม่หลวมคลอน อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนเบอร์และชนิดของตะแกรงให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ มีทั้งแบบรูกลมและรูรี
    รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม   เครื่องจักรเป็นระบบปิด และมีตู้ Aspirator ช่วยสร้างแรงลมดูดเพื่อขจัดฝุ่นละอองที่ปะปนมากับข้าว และจะพาฝุ่นเหล่านี้ไปเก็บไว้ช่วยไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปในอากาศ

 

Visitors: 38,621