CORE SAMPLER DLS-1

เครื่องสุ่มตัวอย่างนี้ เป็นเครื่องจักรที่สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก จากรถบรรทุกได้อย่าง  รวดเร็วและเที่ยงตรง ซึ่งจะยุติธรรมต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 

ลักษณะเด่น ข้อดี

อำนวยความสะดวกในการทำงาน   ชุดรีโมทควบคุมเป็นแบบคันโยก จะทำหน้าที่ควบคุมระบบไฮโดรลิคซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน ทำให้สามารถเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง, หมุนซ้าย-ขวา, ยืดเข้า-ออก ช่วยอำนวยความสะดวกและผ่อนแรงให้กับพนักงาน และใช้เวลาไม่นาน

อำนวยความสะดวกในการทำงาน ชุดรีโมทควบคุมเป็นแบบคันโยก จะทำหน้าที่ควบคุมระบบไฮโดรลิคซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน ทำให้สามารถเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง, หมุนซ้าย-ขวา, ยืดเข้า-ออก

ประสิทธิภาพการทำงานสูง ช่องสำหรับดูดข้าวเปลือกอยู่ที่ส่วนปลายของหลาว ถูกกดลงตั้งแต่ข้างบนจนถึงพื้นของรถบรรทุก จึงมั่นใจได้ว่าข้าวเปลือกที่เก็บมาได้นั้นมาจากทุกส่วนบนรถ และสิ่งปลอมปนที่มาพร้อมกับข้าวเปลือกนั้น อาทิเช่น กรวด ทราย ฝุ่นละออง

อำนวยความสะดวกในการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวกและผ่อนแรงให้กับพนักงาน และใช้เวลาไม่นาน

แข็งแรงและทนทาน ตัวแขนยืดและแกนกระบอกเก็บตัวอย่าง สามารถหมุนได้รอบตัวถึง 350 องศา และติดตั้งอยู่ภายนอกของอาคารได้ ทนต่อแสงแดดและน้ำฝน

ฐานเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่อง สามารถติดตั้งฐานเครื่องที่มีล้อเลื่อนได้  เป็นอุปกรณ์เสริม

ปรับปรุงเพิ่มเติม ขยายช่อง ปะตูทางเข้า เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้าไปซ่อมบำรุงระบบควบคุมไฟฟ้าและไฮโดรลิค ส่วน ปลายหลาว เพิ่มชุดปรับปริมาณลมดูด เลือกปรับตามน้ำหนักของวัตถุดิบ และสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่และปริมาณของวัตถุดิบได้จากภายใน ถังพักเก็บ

Visitors: 38,620